منبع ... وب سایت رسمی فاطیما

 

 

راز دوم فاطیما

 

در 13 جولای 1917 مادر مقدس بعد از اینکه سرنوشت ارواح شریر و دوزخیان  را طی راز اول فاطیما به سه چوپان خردسال  فاطیما نمایش داد ، دومین راز از اسرار سه گانه فاطیما را برای آنها فاش کرد . قسمت دوم راز فاطیما  اساسا مربوط است به کشور روسیه کمونیستی و درخواست خداوند مبنی بر تقدیس روسیه به قلب معصوم  مادر مقدس و عشای ربانی توبه در اولین یکشنیه و نتایج قصور و کوتاهی و بی اعتنایی نسبت به این درخواستها . متن زیر از یادداشتها و خاطرات  خواهر لوسی در مورد راز دوم فاطیما برداشته شده است :

منبع ... وب سایت رسمی فاطیما

 

 

راز دوم فاطیما

 

در 13 جولای 1917 مادر مقدس بعد از اینکه سرنوشت ارواح شریر و دوزخیان  را طی راز اول فاطیما به سه چوپان خردسال  فاطیما نمایش داد ، دومین راز از اسرار سه گانه فاطیما را برای آنها فاش کرد . قسمت دوم راز فاطیما  اساسا مربوط است به کشور روسیه کمونیستی و درخواست خداوند مبنی بر تقدیس روسیه به قلب معصوم  مادر مقدس و عشای ربانی توبه در اولین یکشنیه و نتایج قصور و کوتاهی و بی اعتنایی نسبت به این درخواستها . متن زیر از یادداشتها و خاطرات  خواهر لوسی در مورد راز دوم فاطیما برداشته شده است :

 

متن قسمت دوم اسرار فاطیما

 

برای حفظ گناهکاران مسکین که در چند قدمی دوزخ قرار دارند ، خداوند خواسته است که تخصیص به قلب معصوم مرا در جهان بنا کند .

 

قلب معصوم مریم مقدس

 

 و از طرق من گناهکاران را نجات دهد  . اگر آنچه به شما توصیه می کنم انجام شود ، بسیاری نجات خواهند یافت و صلح جهانی برقرار خواهد شد . و جنگها خاتمه خواهند یافت . اما اگر مردم از نافرمانی خدا دست نکشند ، ... در طول حکمفرمایی پاپ پیوس ششم یک جنگ هولناکی رخ خواد داد .وقتی شبی را ببینید که با نوری نا معلوم روشن شده ، بدانید که آن ، یک نشانه بزرگ از طرف خداوند است که به شما بگوید که خداوند در صدد است که دنیا را به خاطر گناهانش در مقابل خدای پدر و کلیسا به واسطه جنگ و قحطی و رنج ،  مجازات کند .

 

برای جلوگیری از این فاجعه ، من آمده ام که بخواهم روسیه به قلب معصوم من تخصیص یابد و مراسم عشای ربانی توبه در یکشنبه ها برگزار شود .

  اگر به توصیه های من اعتنا و توجه شود ، روسیه متبدل خواهد شد و صلح برقرار خواهد شد . و در غیر این صورت ( اگر به  درخواست من اعتنا و توجه نشود )  روسیه خطاهایش را در دنیا گسترش خواهد داد  باعث جنگ و جبهه گیری بر علیه کلیسا رخ خواهد شد . خوبان شهید خواهند شد و مجازات خدا بسیار سهمگین خواهد بود . ممالک بسیاری هلاک خواهند شد .

 

 

نتیجه نهایی و فرجام  اسرار سه گانه  فاطیما

 

در نهایت قلب معصوم  من پیروز خواهد شد و خدای پدر روسیه را  به قلب معصوم من تخصیص خواهد داد . روسیه تغیید خواهد کرد و متبدل خواهد شد و یک دوره از صلح به جهان اهدا خواهد شد .

 

تفسیر

 

این راز دوم ، مهمترنی بخش از پیامهای فاطیماست و به همین دلیل می طلبد که به طور کامل مورد تامل قرار گیرد .

نویسنده کتاب فاضلانه سه جلدی در مورد فاطیما به نام«  تمام حقایق درباره فاطیما » ، آقای

Frère Michel de la Sainte Trinité

نویسنده کتاب سه جلدی فاضلانه در مورد فاطیما به نام

 « همه حقایق درباره فاطیما » تفسیر زیر را در مورد راز دوم فاطیما نگاشته است که با هم می خوانیم .

 

تحلیل و آنالیز  مهم درباره ساختار راز دوم فاطیما

 

در یک نگاه اجمالی ، ترکیب و ساختار  این راز دوم فاطیما به نظر گیج کننده می رسد .

در حقیقت اگر ما این متن را به دقت تجزیه و تجلیل کنیم ، درمی یابیم که کاملا  بر پایه دو قسمت موازی طرح ریزی شده است که شدیدا به هم مشابهت دارند . در زیر یک طرح منطقی و شفاف ارئه شده است . در اینجا ما این شباهت و تناظر بی نظیر را به اجمال ارائه می دهیم :

 

1 _ اراده خداوند فراخوانده شده :

 

الف ... توصیف و تشریح جهنم : برای نجات آنها

 

الف  ... توصیف مجازات الهی : برای پیشگیری از آن

 

2 _ بانوی ما درخواستش را بیان می کند .

 

ب  ... ، خداوند خواسته است که تخصیص به قلب معصوم مرا در جهان بنا کند

 

ب  ... ، من آمده ام که بخواهم روسیه به قلب معصوم من تخصیص یابد و مراسم عشای ربانی توبه در یکشنبه ها برگزار شود .

 

3 _ احتمال اول : اگر مردم اطاعت کنند

 

ت ... اگر آنچه به شما توصیه می کنم انجام شود

 

ت... اگر به توصیه های من اعتنا و توجه شود

 

4 _ بانوی ما دو وعده به ما  می دهد

 

ث ... بسیاری نجات خواهند یافت

 

ث ... روسیه متحول خواهد شد

 

ج ... صلح جهانی برقرار خواهد شد و جنگها خاتمه خواهند یافت

 

ج ... صلح برقرار خواهد شد

 

5 _ احتمال دوم : اگر مردم از اطاعت امر  سرپیچی کنند

 

ح ... اما اگر مردم از نافرمانی خدا دست نکشند

 

 ح... و در غیر این صورت ( اگر به  درخواست من اعتنا و توجه نشود )

 

6 _ تهدید مجازات سهمگین و هولناک

 

خ ... در طول حکمفرمایی پاپ پیوس ششم یک جنگ هولناکی رخ خواد داد . وقتی شبی را ببینید که با نوری نا معلوم روشن شده ، بدانید که آن ، یک نشانه بزرگ از طرف خداوند است که به شما بگوید که خداوند در صدد است که دنیا را به خاطر گناهانش در مقابل خدای پدر و کلیسا به واسطه جنگ و قحطی و رنج ،  مجازات کند .

 

 خ ... روسیه خطاهایش را در دنیا گسترش خواهد داد  باعث جنگ و جبهه گیری بر علیه کلیسا رخ خواهد شد . خوبان شهید خواهند شد و مجازات خدا بسیار سهمگین خواهد بود . ممالک بسیاری هلاک خواهند شد .

 

کلید این درام :

 

این سوال پیش می آید که چرا ساختار این راز دوم دو بخش دارد ؟ این چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

ابتدا به نظر می رسد که این متن که شامل دو وعده دلرباست و دو تهدیدی جدی ! است که متناوبا لیست شده ، بسیار شیوا و فصیح و متقاعد کننده تر و مجاب کننده تر است از یک شرح و بیان صریح و واضح است که وقایع محتمل  را به ترتیب زمانی  لیست کرده باشد .  

اگر چه یک موضوع دیگر هم هست .

این دوباره کاری ، این حالت ارتجاعی و برگشتی گفته ها  و این تکرار همان گفته های مطابق با  هم ، آشکارا نماننده تاکید و اهمیت بر روی نکته کلیدیست . اهمیت اساسی جمله در وسط عبارت است که نکته کلیدی و کلید عبارت را می سازد .

در بیان هر چه دقیقتر خواسته خداوند ، بانوی ما یک شرط واحد برای نجات و رستگاری  و یک درمان مشخص  برای نجات و رهایی از شر بدیهایی که در متن ذکر شده بود ،  پیش روی ما می گذارد که برای بار دوم حتی با قوت بیشتری بیان می شود  . برای جلوگیری از این فاجعه ( مجازات الهی ) ، من آمده ام که بخواهم روسیه به قلب معصوم من تخصیص یابد و مراسم عشای ربانی توبه در یکشنبه ها برگزار شود .

جوهره و قلب کلام همین است . ساختار متن  و عبارت به موثرترین نحو آن را نشان می دهد . کلید رسالت و راز دوم فاطیما اینجاست زیرا همه چیز به این درخواست دو گانه وابسته است . و اول و آخر همین است . در وسط این دو وعده و مجازات و در میان این تبشیر و تنذیر ، و در تکمیل این دو ، همین شرط واحد به روشنی  برجسته  و واضح است .

 

مادر مقدس