ترجمه شده از اینجا

 

در متن زیر می خوانیم که چطور حضرت مریم خود را با نام  بانوی تسبیح  معرفی می کنند و می بینیم که زمانی که مردم معجزه خورشید را در آسمان می دیدند لوسیا و جاسینتا و فرانچسکو تصاویر یوسف نجار و عیسی مسیح و مریم مقدس را در آسمان و کنار خورشید می دیدند .

ترجمه شده از اینجا

 

در متن زیر می خوانیم که چطور حضرت مریم خود را با نام  بانوی تسبیح  معرفی می کنند و می بینیم که زمانی که مردم معجزه خورشید را در آسمان می دیدند لوسیا و جاسینتا و فرانچسکو تصاویر یوسف نجار و عیسی مسیح و مریم مقدس را در آسمان و کنار خورشید می دیدند .

 

پنجمین ظهور بانوی ما سیزدهم سپتامبر 1917

 

درخواست شما از من چیست ؟

 

فرزندانم ، به گفتن تسبیحتان ادامه بدهید . هر روز با تسبیح ذکر گویید تا جنگ خاتمه پیدا کند در ماه اکتبر خداوند ما عیسی مسیح خواهد آمد . همچنان که بانوی غصه ها و بانوی کوه کارمل هم با او خواهند آمد .

 

 

بانوی غصه ها

 

 جوزف مقدس به همراه عیسای کوچک خواهند آمد و دنیا را برکت خواهند داد  .

خداوند از قربانی هایی که به درگاهش اهدا کرده اید خوشنود است . ولی درخواست او این است که شب به هنگام خواب طناب را از دور کمرتان باز کنید و فقط روزها آن را ببندید .

 

« توضیح : در ماه اکتبر زمانی که مردم معجزه خورشید را دیدند ، لوسیا و جاسینتا و فرانچسکو چندین منظره متفاوت از ژوزف مقدس ( همسر حضرت مریم ) و عیسی مسیح و حضرت مریم را دیدند . حضرت مریم یک بار به صورت بانوی غصه ها 

 our lady of sorrows           درباره بانوی غمگین

و یک بار هم به صورت بانوی کارمل

our lady of MT carmel

ظاهر شدند .

 این دو نام اشاره دارد به تجلیات قبلی حضرت مریم . یکی به صورت بانوی غمگین و دیگری به صورت بانویی که قبلا در کوه کارمل ظاهر شده بود .

بچه ها به عنوان کفاره گناهان گناهکاران قربانی های زیادی تقدیم خداوند می کردند و یکی از آنها این بود که شب و روز یک طناب بسیار زخیم و مجکم را به دور کمرشان می بستند . رنج بردن و ریاضت کشیدن یک عقیده کاتولیکیست . »

 

مردم عرض حال و درخواستهای زیادی از حضور شما دارند و از من خواسته اند آنها را به گوش شما برسانم  . آیا ممکن است به یک دخترک کر و لال کمک کنید ؟

 

او همین امسال شفا پیدا خواهد کرد .

 

و در مورد درخواستهایی که مردم بابت توبه و همچنین شفای بیمارانشان دارند چه ؟

 

 من برخی را شفا خواهم داد و برخی را هم نمی توانم شفا بدهم .  در ماه اکتبر معجزه ای نشان خواهم داد که خیلی از انسانها حرفهای شما را باور کنند .

 

 وقتی که هنوز آواز  این کلمات آخر بانو در گوشهای  بچه ها  طنین انداز بود ، بانو به سوی آسمان بلند شد و در عرش اعلی ناپدید شد . لوسیا رو به جمعیت کرده بود و با انگشت مسیر عبور بانو را نشان می داد و فریاد می زد آیا او را می بینید ؟

 

ششمین ظهور بانوی فاتیما بر بچه ها در سیزدهم اکتبر  و معجزه خورشید

 

شما چه درخواستی از من دارید ؟

 

 می خواهم که به یادبود ظهور من در اینجا یک کلیسای محقر ساخته شود . از شما می خواهم که هر روز تسبیح بگویید . جنگ به زودی پایان خواهد یافت و سربازان به خانه هایشان باز خواهند گشت .

 

بله ... بله ...

آیا ممکن است نام خود را به من بگویید ؟

 

"I am the Lady of the Rosary."

من بانوی تسبیح هستم .

 

اینجا یک وقفه کوتاه در ترجمه متن اصلی می آورم ... متن زیر سوال و جواب لوسیا و حضرت مریم است که عینا به زبان اصلی آورده ام

 

وآدرس آم همانطور که اول مطلب هم ذکر کرده ام اینجاست

 

http://www.circleofprayer.com/fatima-messages.html

SIXTH APPARITION OF OUR LADY – October 13, 1917 – The Miracle of the Sun

"What do you want of me?"

"I want a chapel built here in my honor. I want you to continue saying the Rosary every day. The war will end soon, and the soldiers will return to their homes."

"Yes. Yes."

"Will you tell me your name?"

"I am the Lady of the Rosary."

"I have many petitions from many people. Will you grant them? "

"Some I shall grant, and others I must deny. People must amend their lives and ask pardon for their sins. They must not offend our Lord any more, for He is already too much offended!"

"And is that all you have to ask?"

"There is nothing more."

و بانوی تسبیح لقبی برای حضرت مریم است

و بانوی تسبیح لقبی یکی از القاب حضرت مریم است و پیشینه تاریخی آن بر می گردد به تجلی سال 1208 بر دومینیک و توضیح مختصری درباره این تجلی برای شما می آورم :

 

بانوی تسبیح یا بانوی تسبیح مقدس یک لقب برای حضرت مریم است .تسبیح  یک روش دعا است و بانوی تسبیح هم به همین موضوع دلالت دارد .  علت و منشا این لقب برای حضرت مریم  هم بر می گردد به ظهور مریم مقدس  بر دومینیک مقدس در کلیسای پرویل در سال 1208 میلادی

Marian apparition to Saint Dominic in 1208 in the church of Prouille.

در سال 1208 میلادی حضرت مریم در کلیسایی بر دومینیک ظاهر شد و تسبیحی به او داد و به همین دلیل لقب بانوی تسبیح به مریم مقدس داده شد .

 

و هیچ کجا نفرموده اند که من فاتیما هستم دقت کنید هرگز نفرمودند که من فاطیما هستم . اصولا رسم بر این است که مریم باکره را متناسب با مکانی که در آنجا ظهور فرموده اند می نامند . حضرت مریم القاب بی شماری دارند که دلالت می کند بر مکانی که ظاهر شده اند . مثل :

 

Our lady of Lourdes

 

Our lady of miraculous medal

 

Our lady of Medjugorje

 

Our lady of grace

 

 و همینطور

 

OUR LADY OF FATIMA

 

و به ایشان لقب بانوی فاطیمای ما داده اند . این لقبیست که بعدها به حضرت مریم داده شد . به خاطر اینکه محل ظهور شهر فاطیما بود . وگرنه بانو هرگز خود را فاطیما معرفی نکردند . عزیزان مطالب تمام با ذکر منبع هست و هیچ متنی بدون ذکر منبع آورده نشده .

ادامه ...  

مردم  درخواستهای بی شماری از شما دارند که از من خواسته اند عرض حالشان را خدمتان بیاورم . آیا ممکن است به من محبت کنید ؟

 

درخواست عده ای از مردم را اجابت خواهم کرد و درخواست عده ای را نیز اجازه ندارم بپذیرم . مردم باید در زندگی هایشان تغییر ایجاد کنند و برای گناهانشان درخواست بخشایش کنند . بیش از این نباید به حضور خداوند بی حرمتی کنند . زیرا تا به همین حالا خداوند مورد هتک حرمت خیلی زیادی قرار گرفته است .

 

آیا موضوع قابل طرح دیگری هم دارید ؟

 

بیش از این خواسته ای ندارم .

 

وقتی بانوی تسبیح به طرف جهت شرق به پرواز درآمد کف دستهایش را رو به آسمان تیره و تار گرفته بود . وقتی که باران بند آمده بود ابرهای سیاه همچنان به پوشاندن خورشید ادامه می دادند که به ناگاه خورشید ابرها را از هم شکافت و بسان یک قرص نقره ای رنگ زیبا نمایان شد .

مردم همه فریاد می زدند خورشید را نگاه کنید .

از این مقطع زمانی به بعد دو تجلی مجزا رویت شد . یکی معجزه خورشید بود که چیزی حدود هفتاد هزار نفر این پدیده خورشیدی را ملاحظه کردند . ودیگری را فقط بچه ها دیدند .  لوسیا در خاطراتش پدیده دومی را این چنین توصیف کرده است :

 

وقتی بانوی ما به سوی بلندترین نقطه فلک صعود کرد و ناپدید شد  ما در کنار خورشید ژوزف مقدس را با عیسی مسیح در آغوشش دیدیم که بانوی ما هم در کنار آنها بود . او یک لباس سپید بر تن کرده بود و یک شنل آبی هم پوشیده بود . ژوزف مقدس و عیسی مسیح با دستانشان علامت صلیب را رو به زمین ترسیم کردند و به این ترتیب  کل دنیا را برکت دادند .  اندکی بعد این صحنه ناپدید شد و من دوباره خداوندمان و بانویمان را مشاهده کردم . به نظرم رسید که او بانوی غمگین ماست .

  

خداوندمان دنیا را با کشیدن صلیب برکت داد . درست مانند ژوزف مقدس که این کار را کرده بود . این صحنه هم ناپدید شد و من دومرتبه بانویمان را مشاهده کردم . این بار او شبیه بانوی کارمل ما بود .

 

 

 

این  منظره آخری را فقط لوسیا مشاهده کرد . لوسیا چند سال بعد به کوه کارمل رفت .

 

این برای جاسینتا و فرانچسکو آخرین ظهور در فاطیما بود

«  هر چند جاسینتا بعدها در بیمارستان شهر دیگری قبل از وداعش با این دنیا یک مرتبه دیگر حضرت مریم را رویت کرد . ولی در فاطیما این آخرین دیدار او با بانو بود . »

 

 

جاسینتا در دوران بیماری

 

 در سال 1920 بانوی ما برای هفتمین بار در فاطیما  بر لوسیا ظاهر شد . چنانچه قبلا نیز قول این ملاقات را به او داده بود . در موقع ظهور ، لوسیا در کوا دا ایرای فاطیما مشغول دعا بود و قرار بود که از فاطیما برود  و در شهر دیگری وارد یک مدرسه شبانه روزی دخترانه شود  . بانوی ما آمده بود که او را تشویق کند که تماما در خدمت خداوند باشد و خودش و زندگیش را در این راه وقف کند .

 

در همان زمانی که بچه ها منظره های متفاوتی از ژوزف مقدس و عیسی مسیح و حضرت مریم را می دیدند ، مردم شاهد یک واقعه غیر عادی و شگفت انگیز دیگری بودند . آنها همان  معجزه مشهور خورشید را دیدند .

 

 

تصویر بالا از رونامه های آن زمان از معجزه خورشید در فاطیماست . معجزه ای که هفتاد هزار نفر در روستای فاطیما مشاهده کردند

 

خداوند به شما برکت دهد .